Ruch integruje nasze środowisko

Ruszamy z działaniem   Ruch integruje nasze środowisko

To działanie finansowane z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania  „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem PROW na lata 2014-2020. Operatorem projektu jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej. Jego realizatorem będzie: Stowarzyszenie „Spełnić marzenia” z siedziba w Zawichoście  

Celem projektu  pn” Ruch integruje   nasze środowisko „ jest integracja  i aktywizacja  mieszkańców czterech   miejscowości tj.  Czyżowa   Szlacheckiego , Czyżowa  Plebańskiego , Podszyna i Chrapanowa poprzez  cykl warsztatów taneczno- ruchowych , organizacje  9 imprez okolicznościowych        Kształcenie  wszechstronnej sprawności różnych grup wiekowych  tj dzieci , młodzieży , osób dorosłych ,starszych ma na celu rozwinięcie  chęci uczestnictwa w kulturze, umiejętność bycia zarówno twórcą jak i widzem , oraz świadomości pojmowania tańca i ruchu do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań , aktywizacji i integracji.

Warsztaty odbywać się będą:

Klub seniora w Czyżowie Szlacheckim

Świetlica  w Podszynie

Świetlica w Chrapanowie

Okres realizacji styczeń- czerwiec 2019