Aktywizacja społeczno zawodowa w Klubie Integracji Społecznej

INFORMACJA

Zawichost dn. 25.07.2018r.

W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej informujemy, że w dniu 24 lipca 2018 roku komisja rekrutacyjna do udziału w projekcie zakwalifikowała 15 uczestników w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn.

Pierwsze zajęcia w ramach projektu planuje się na dzień 31 lipca 2018r.

Informacja do pobrania>>

———————————————————————————————————

Informacja o trwającym naborze do projektu Aktywizacja społeczno zawodowa w klubie Integracji Społecznej

Zawichost dn. 02.07.2018r.

W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do składania dokumentów rekrutacyjnych.  W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie w ramach działalności Klubu  Integracji Społecznej dla każdego w ramach bloków:

Informacja o trwającym naborze do pobrania>>>

 


INFORMACJA

Zawichost dn. 01.06.2018

W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej informuję, że wszelkie informacje związane z realizowanym projektem można uzyskać od koordynatora projektu, którym jest Pani Ewa Kwiatkowska

Koordynator jest dostępny pod numerem telefonu 506-142-586

Informuję również, że biuro projektu mieści się w budynku UMiG Zawichoście pokój 4A w godzinach 15:00 – 17:00

Informacja do pobrania>>>

———————————————————————————————————-

Stowarzyszenie Spełnić marzenia zaprasza do udziału w projekcie pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020) Priorytet IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach: 9.1 Aktywizacja integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Załączniki