Projekty realizowane w ramach klubu integracji społecznej

Projekt pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej

REGULAMIN REKRUTACJI

do projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Priorytet IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem ” w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Załączniki

———————————————————————————————————Zawichost dn. 04.05.2017 r.

Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost

Od 1 maja 2017 r  do 31 maja 2018 Stowarzyszenie Spełnić marzenia  realizuje projekt pn.  Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Priorytet IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach: Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Całkowita wartość projektu  270 327,36 zł w tym kwota dofinansowania z  Unii Europejskiej  229 816,51 zł

Prosimy o zapoznanie się  z proponowanymi formami wsparcia

==============================================================

Zawichost dn. 02.12.2017 r.

 W  miesiącu listopadzie 10 uczestniczek projektu zakończyła zajęcia warsztatowe w ramach bloku reintegracji zawodowej.

Uczestniczki skorzystały ze wsparcia w ramach treningu pracy jak również otrzymały indywidualne wsparcie trenera pracy.

Podczas  24 godzinnych zajęć pozyskały wiedzę  na temat  funkcjonowania i zakładania podmiotów ekonomii społecznej

Zajęcia  cieszyły się dużym zainteresowaniem .

Kolejną forma wsparcia będą staże zawodowe, które 6 uczestniczek podjęło od miesiąca listopada 2017 r a 4 od miesiąca grudnia.