Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej  został utworzony na mocy Uchwały nr 1/2017 Zarządu stowarzyszenia Spełnić marzenia z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Klub Integracji Społecznej działa na podstawie  Regulaminu Organizacyjnego- zał nr 1

Celem działalności  Klubu jest reintegracja społeczno- zawodowa  mieszkańców gminy Zawichost, którzy spełniają warunki uczestnictwa w Klubie zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym.

Załączniki