INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Stowarzyszenie Spełnić marzenia ul. Żeromskiego 35/11, 27 -630 Zawichost

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu ,, Aktywizacja społeczno- zawodowa w Klubie Integracji Społecznej , Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.01,00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19 lipca 2018 r, o godz. 10:15 w siedzibie biura projektu-Zawichost ul. Żeromskiego 50 pokój 4A)

Załączniki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona tytułowa, Zapytania ofertowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.