Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapraszam  do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w paragrafie 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych stowarzyszenia na usługę w zakresie kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu ” Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 . Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Zamawiający :

 STOWARZYSZENIE : Spełnić  marzenia ul. Żeromskiego 35/11 27-630 Zawichost

    Telefon: 506-142-586

     E-mail:  ewak-1966@o2.pl strona: www.spelnic-marzenia.pl

Załączniki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Realizowane projekty, Zapytania ofertowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.