Archiwum kategorii: Zapytania ofertowe

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Stowarzyszenie Spełnić marzenia ul. Żeromskiego 35/11, 27 -630 Zawichost Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu ,, Aktywizacja społeczno- zawodowa w Klubie Integracji Społecznej , Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Strona tytułowa, Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT została wyłączona

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Zapraszam  do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w paragrafie 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych stowarzyszenia na usługę w zakresie kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu ” Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Realizowane projekty, Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Zapytanie ofertowe

 Zapraszam do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę materiałów do realizacji programu rozwijającego kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-11 lat – uczestników projektu pn Zdobywamy interdyscyplinarną wiedzę Zamawiający: STOWARZYSZENIE : Spełnić marzenia ul. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Galeria, Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

ZAPYTANIE OFERTOWE

STOW.071.2.1.2018                                                             Zawichost dn 9.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE  Zapraszam  do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na   dostawę  materiałów  do realizacji programu rozwijającego  kompetencje kluczowe dla dzieci  w wieku 6-11 lat – uczestników projektu pn   Zdobywamy interdyscyplinarną … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE została wyłączona

ZAPYTANIE OFERTOWE

STOW.071.2.2.2018                                                     Zawichost dn 20.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam  do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na   zgodnie z poniższym zestawieniem Przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE została wyłączona

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu  z zachowaniem zasady racjonalności, przejrzystości efektywności  na usługę w zakresie kompleksowej  aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu „ Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost  Oś priorytetowa  RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Galeria, Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE została wyłączona

Ogłoszenie o wyniku

   Zawichost dn. 15.05.2017 Znak : stow.071.3.2017 Ogłoszenie o wyniku STOWARZYSZENIE „ SPEŁNIĆ MARZENIA”  ul. Żeromskiego 35/11   27-630 Zawichost  –  Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie  zapytania ofertowego na  Dostosowanie  pomieszczenia  w budynku  Urzędu Miasta i Gminy Zawichost ul. Żeromskiego 50 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania Ogłoszenie o wyniku została wyłączona

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 1/2017 została wyłączona