Archiwum autora: Ewa Kwiatkowska

INFORMACJA

Informacja Informuję ,że w dniu  14 grudnia  (tj. piątek  )2018r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa2014- 2020  podprogram 2018. Osoby  zakwalifikowane do programu prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola) Żywność wydawana będzie  w godzinach … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Galeria, Strona tytułowa | Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

INFORMACJA

INFORMACJA Informuję , o możliwości skorzystania z Pomocy  Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020, Podprogram 2018 Do pomocy uprawnione są rodziny , gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza  1028 zł netto ( kryterium  ulegnie podwyższeniu od 1.10.2018 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Galeria, Strona tytułowa | Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Stowarzyszenie Spełnić marzenia ul. Żeromskiego 35/11, 27 -630 Zawichost Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu ,, Aktywizacja społeczno- zawodowa w Klubie Integracji Społecznej , Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Strona tytułowa, Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT została wyłączona

Informacja dla wykonawców

2018-07-11 Informacja dla wykonawców- dotyczy zapytania na usługę w zakresie kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu „ Aktywizacja społeczno- zawodowa w Klubie Integracji Społecznej.

Zaszufladkowano do kategorii Strona tytułowa | Możliwość komentowania Informacja dla wykonawców została wyłączona

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Zapraszam  do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w paragrafie 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych stowarzyszenia na usługę w zakresie kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu ” Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Realizowane projekty, Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Informacja

Stowarzyszenie Spełnić marzenia zakończyło rekrutację do projektu pn Zdobywamy interdyscyplinarną wiedzę współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo , działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Galeria | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Zapytanie ofertowe

 Zapraszam do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę materiałów do realizacji programu rozwijającego kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-11 lat – uczestników projektu pn Zdobywamy interdyscyplinarną wiedzę Zamawiający: STOWARZYSZENIE : Spełnić marzenia ul. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Galeria, Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

ZAPYTANIE OFERTOWE

STOW.071.2.1.2018                                                             Zawichost dn 9.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE  Zapraszam  do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na   dostawę  materiałów  do realizacji programu rozwijającego  kompetencje kluczowe dla dzieci  w wieku 6-11 lat – uczestników projektu pn   Zdobywamy interdyscyplinarną … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE została wyłączona

ZAPYTANIE OFERTOWE

STOW.071.2.2.2018                                                     Zawichost dn 20.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam  do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na   zgodnie z poniższym zestawieniem Przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE została wyłączona

projekt pn. ZDOBYWAMY INTERDYSCYPLINARNĄ WIEDZĘ

Od 1.01.2018 do 31 03.2019  Stowarzyszenie Spełnić marzenia realizuje projekt pn. ZDOBYWAMY INTERDYSCYPLINARNĄ WIEDZĘ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo , działanie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Galeria | Możliwość komentowania projekt pn. ZDOBYWAMY INTERDYSCYPLINARNĄ WIEDZĘ została wyłączona